Σελίδες

11.9.17

documentary Myth/Network -ντοκουμέντο Μύθος/Δίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=GwVQBYbIcmw

PolyXene  Kasda in the early stages of her 'abduction' in the spectral space of mythical consciousness

Η Πολυξένη Κασδά στα πρώϊμα στάδια της 'απαγωγής' της στα φασματικά πεδία της μυθικής συνείδησης