Σελίδες

2.11.09

Από το ιστολόγιου του Νόστου: Πλατάνιν, το μεγαλόπρεπο ουράνιο φαινόμενο στην παράδοση της Κύπρου


Το πλατάνιν είναι ένα ουράνιο μεγαλόπρεπο φαινόμενο με βαθιές ρίζες στην παράδοση της Κύπρου. Σύμφωνα προς τη λαϊκή πεποίθηση, εμφανίζεται το βράδυ της 5ης προς την 6η Αυγούστου, δηλαδή κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το βλέπουν όμως μόνον οι τίμιοι και οι πραγματικά δίκαιοι άνθρωποι.Για την ονομασία του φαινομένου, μερικοί θεωρούν ότι ονομάστηκε έτσι επειδή ομοιάζει προς τον πλάτανο. Ωστόσο προέρχεται μάλλον από την λέξη πλατάνα ( η ) , που σημαίνει το ασημένιο κάλυμμα των ιερών εικόνων, ή από το πλατύς (πλαταίνω ).Το πλατάνιν είναι θρησκευτική δοξασία. Είναι το άνοιγμα του ουρανού ( των επουράνιων ), οπότε στιγμιαία φαίνεται ο Χριστός να κάθεται σε θρόνο Δόξας, μέσα σε υπέρλαμπρο φως, περιστοιχιζόμενος από αγγέλους, την Παναγία, και αγίους. Συμβολίζει δε την μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβώρ. Το φαντασμαγορικό αυτό θέαμα διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και σύμφωνα προς διηγήσεις όσων ισχυρίζονται ότι το είχαν δει, το εκπεμπόμενο φως ήταν τόσο έντονο ώστε η νύκτα ομοίαζε προς μέρα με λαμπρό ήλιο. Το εκτυφλωτικό φως φαινόταν ότι " κυλούσε ", όπως ένας ορμητικός τεράστιος ποταμός, με κατεύθυνση από ανατολή προς την δύση. Το φως ωστόσο δεν ήταν παρόμοιο με του ήλιου αλλά είχε μια έντονη λευκότητα.Πιστεύεται ακόμη ότι την στιγμή του φαινομένου αυτού όποιος προλάβει ( από όσους βέβαια μπορέσουν να το δουν και να συνέλθουν από την έκπληξη ) να κάμει μια ευχή, η ευχή του αυτή πραγματοποιείται. Μάλιστα μια από τις πολλές ιστορίες που λέγονται αναφέρει ότι κάποτε μια γυναίκα που είδε το πλατάνιν ζήτησε χίλια σακούλια χρυσάφι. Δεν πρόλαβε όμως παρά να ψιθυρίσει τις πρώτες δυο λέξεις της ευχής της, οπότε την επόμενη βρήκε να την περιμένουν ... χίλια άδεια σακιά!Πολλοί πιστεύουν ότι το φαινόμενο αυτό δεικνύει τον δοξαστικό τρόπο με τον οποίο θα επανεμφανιστεί ο Χριστός στην γη κατά την δευτέρα Παρουσία.Όπως ελέχθη το πλατάνιν εμφανίζεται το βράδυ της 5ης προς την 6η Αυγούστου, όμως μετά τα μεσάνυχτα. Σε παλαιότερες εποχές (μέχρι τη δεκαετία του '70 ) πολλοί άνθρωποι στη Κύπρο ξαγρυπνούσαν κατά το βράδυ αυτό, ή πλάγιαζαν στις οροφές ή στις αυλές των σπιτιών και στο ύπαιθρο, με την προσδοκία να δουν το πλατάνιν. Όμως ελάχιστοι κατορθώνουν να το δουν, αφού πολύ λίγοι είναι οι τίμιοι και οι δίκαιοι άνθρωποι. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου μεταξύ ομάδας ανθρώπων ένας ή δυο ισχυρίζονται ότι το είχαν δει, ενώ οι υπόλοιποι δεν έβλεπαν απολύτως τίποτα. Συνεπώς, πεποίθηση είναι ότι το φαινόμενο συμβαίνει πάντοτε , κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κι από τους ανθρώπους εξαρτάται εάν θα μπορέσουν να το δουν.


Α. Π. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

The platanin is a magnificent celestial phenomenon with deep roots in the tradition of Cyprus. According to popular belief it appears on the evening of the 5th to the 6th of August, that is, at the feast of the Transfiguration of Christ. However, only the truly honest and righteous people can see it. Some believe that that name of the phenomenon derives from the word platani which means plane-tree in Greek, because it is similar to a huge bright tree that looks like the plane-tree. However it probably derives from the word platana, which means the silver cover of the sacred icons, or the word plati which means broad and the verb word plateno ( I broaden).
The platanin is religious belief. It is the opening of the sky (the heavens), at which time, for a brief moment Christ can be seen sitting on the Throne of Glory, in splendid light surrounded by angels, the Virgin Mary and saints. It symbolizes the Transfiguration of Christ on Mount Thavor. This fabulous spectacle lasts only for a matter of seconds. According to the narrations of those who argue that they had seen it, the emitted light coming from it is so intense, that the night is similar to a day with a bright sun. The dazzling light seemed to "flow" like a huge impetuous river, with direction from east to west. The light, however, was not similar to the sun but had an intense whiteness.
It is also believed that during the time that this phenomenon occurs, whoever finds the time ( those of course who are able to see it and overcome their surprise) to make wish, this wish will become a realization. One of the many stories that are being told states that once a woman who saw the platanin asked for one thousand bags of gold. However she manage to only whisper the words one thousand bags and so the next day she found one thousand empty sacks waiting for her!
Many believe that this phenomenon indicates the glorious way in which Christ will reappear on earth during the Second Coming.
As stated before, the platanin appears on the evening of the 5th to the 6th August, but only after midnight. In earlier times (up until the 70's) many people in Cyprus stayed up during this night, or lie down on the roofs or in the yards of their houses or outdoors, with the anticipation to see the platanin. However few people managed to see it, since very few are the people who are honest and righteous . There are also cases where in a group of people, one or two claim that they had seen it, while the others did not see anything. So, it is believed that the phenomenon always occurs during the feast of the Transfiguration of Christ, but it depends on each individual as to whether he/she can see it or not.
A.P.
Great Cyprus EncyclopaediaTranslated from Greek by noctocΑντιγράψαμε από το ιστολόγιο του Νόστου, στο: